Barana de barres d'ullastre natural utilitzada com a passa ma.