Porta d'Alzina amb ferro forjat

Portes d’alzina, amb un forjat de ferro i un portelló darrera.