Barrera Mallorquina de tancat

Barrera típica mallorquina de ullastre, utilitzada per tancar finques allà on hi ha animals amollats, es mes reforçada que la menorquina de tancat, ja que a Mallorca es solien tenia animals mes salvatges.